X

Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України
Рішення
27.10.2017
17/ко-17
Про результати проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі колегії:

головуючого - Заріцької А.О.,

членів Комісії: Макарчука М.А., Щотки С.О.,

за результатами проведення первинного кваліфікаційного оцінювання судді Київського апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича

встановила:

Відповідно до положень пункту 6 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про забезпечення права на справедливий суд» (далі - Закон) Вища кваліфікаційна комісія суддів України (далі - Комісія) забезпечує проведення первинного кваліфікаційного оцінювання суддів з метою прийняття рішень щодо можливості здійснення ними правосуддя у відповідних судах.

На виконання зазначених вимог Закону 22 березня 2016 року Комісією прийнято рішення № 17/зп-16 про проведення протягом квітня-червня 2016 року первинного кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів, затверджено графік його проведення та перелік завдань для проведення анонімного письмового тестування суддів.

Рішенням Комісії від 29 вересня 2017 року № 95/зп-17 затверджено графік завершення первинного кваліфікаційного оцінювання, на виконання якого суддя Куксов В.В. склав іспит та пройшов співбесіду 27 жовтня 2017 року.

Заслухавши доповідь члена Комісії та пояснення судді, на підставі вмотивованого висновку Комісія вважає, що суддя Київського апеляційного господарського суду Куксов В.В. підтвердив здатність здійснювати правосуддя у відповідному суді з огляду на таке.

Згідно з висновком Комісії від 12 травня 2016 року суддя Куксов В.В. визнаний таким, що позитивно оцінений за критеріями: професійна компетентність, особиста компетентність, соціальна компетентність, здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, відповідність судді етичним критеріям та відповідність судді антикорупційним критеріям.

За критерієм здатність підвищувати свій фаховий рівень суддю Куксова В.В. оцінено негативно через невиконання ним вимог Закону України «Про судоустрій і статус суддів» щодо періодичного проходження підготовки для підтримання кваліфікації.

З огляду на те, що суддю Куксова В.В. позитивно оцінено за більшістю критеріїв, зокрема за критеріями професійна компетентність та здатність здійснювати правосуддя у суді відповідного рівня та спеціалізації, а також, враховуючи результати співбесіди та пояснення судді, Комісія дійшла висновку, що професійний рівень судді Куксова В.В. в цілому підтверджує його можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Керуючись пунктами 6 та 7 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, статтями 83-86 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Порядком та методологією кваліфікаційного оцінювання судді, затвердженим рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 21 жовтня 2015 року № 67/зп-15 та погодженим рішенням Ради суддів України від 11 грудня 2015 року № 14, Комісія

вирішила:

визнати суддю Київського апеляційного господарського суду Куксова Володимира Володимировича таким, що підтвердив можливість здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Головуючий                                                                                                  А.О. Заріцька

Члени Комісії:                                                                                               М.А. Макарчук

                                                                                                                         С.О. Щотка